jälg

Jälg

TMG § 5 kohaselt

Klubiportaal jdoo

Gračanski Mihaljevec 7
10000 XNUMX Zagreb
Horvaatia

Esitatud:
Michael Calis

Äriregistri kanne.

Registrikohus: Zagreb
Isikukood: 080200856

KMKR: Käibemaksuseaduse §27a kohane käibemaksukohustuslase registreerimise number: 33780137358

MBSID: 080200856

Vastutab sisu eest vastavalt § -le 55 Abs. 2 RStV:

Klubiportaal 

Loobumine:
Vastutus sisu eest

Meie lehtede sisu on loodud suure hoolega. Siiski ei saa me garanteerida, et sisu on täpne, täielik või ajakohane. Teenusepakkujana vastutame nendel lehtedel oma sisu eest vastavalt Saksa telemeediaseaduse (TMG) paragrahvi 7 lõikele 1. TMG §-de 8 kuni 10 kohaselt ei ole meil aga teenuseosutajatena kohustust jälgida kolmandate isikute edastatavat või talletatud teavet ega uurida ebaseaduslikule tegevusele viitavaid asjaolusid. Üldseadustest tulenevad kohustused teabe eemaldamiseks või kasutamise blokeerimiseks jäävad muutumatuks. Vastutus selles osas on aga võimalik alles hetkest, mil konkreetne seaduserikkumine on teada. Niipea, kui saame teada mis tahes seaduserikkumisest, eemaldame selle sisu kohe.

Vastutus linkide eest

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate osapoolte välistele veebisaitidele, mille sisu me ei saa mõjutada. Seetõttu ei saa me selle välise sisu eest mingit vastutust võtta. Lingitud saitide sisu eest vastutab alati vastav saitide pakkuja või operaator. Lingitud lehtedel kontrolliti linkimise ajal võimalikke õigusrikkumisi. Ebaseaduslik sisu ei olnud ühenduse loomise ajal äratuntav. Lingitud lehtede sisu pidev jälgimine ei ole aga mõistlik ilma konkreetsete rikkumistõenditeta. Niipea, kui saame teada seaduserikkumisest, eemaldame sellised lingid koheselt.

autoriõigus

Nende lehtede sisu ja teosed, mille saidi haldajad on loonud, alluvad Saksamaa autoriõiguse seadusele. Paljundamine, toimetamine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab asjaomase autori või looja kirjalikku nõusolekut. Selle saidi allalaadimine ja koopiad on lubatud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Kui selle lehe sisu ei ole loonud operaator, austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige on sellisena märgitud kolmandate osapoolte sisu. Kui saate teada autoriõiguste rikkumisest, teavitage meid sellest. Niipea, kui saame teada seaduse rikkumisest, eemaldame sellise sisu kohe.

Andmekaitse

Meie veebisaiti saab tavaliselt kasutada ilma isikuandmeid esitamata. Kui meie veebisaidil kogutakse isikuandmeid (nt nimi, aadress või e-posti aadressid), tehakse seda alati võimaluse korral vabatahtlikkuse alusel. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel suheldes) võib esineda turvavigu. Andmete täielik kaitsmine kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Käesolevaga on sõnaselgelt keelatud kasutada kolmandate isikute poolt trükikohustuse osana avaldatud kontaktandmeid soovimatu reklaami ja teabematerjali saatmiseks. Saidi operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid soovimatute reklaamide (nt rämpsposti) saatmise korral.

Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analyticsit, veebianalüütikateenust, mida pakub Google Inc. ("Google"). Google Analytics kasutab nn küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida teie veebisaidi kasutamist. Küpsise loodud andmed selle veebisaidi kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) edastatakse Google'i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja pakkuda muid veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib neid andmeid edastada ka kolmandatele isikutele, kui seadus seda nõuab või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google'i nimel. Google ei seosta mingil juhul teie IP-aadressi muude Google'i andmetega. Küpsiste installimist saate takistada, kohandades vastavalt oma brauseri tarkvara; kuid juhime tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik selle veebisaidi kõiki funktsioone täielikult kasutada. Seda veebisaiti kasutades nõustute Google'i poolt teie kohta käivate andmete töötlemisega ülaltoodud viisil ja eesmärkidel.

Leidke Top